KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTERA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO* podawanych za pomocą powyższego formularza jest Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa (dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pocztą tradycyjną na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres biuro@jmrestrukturyzacje.com
Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas elektronicznej rejestracji za pomocą formularza on-line i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z Pani/Pana danych będziemy korzystać w celu prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail w tym szczególności o informowaniu mogących Panią/Pana zainteresować organizowanych przez nas wydarzeniach i prowadzonych postępowaniach,
analizowaniu ruchu na stronie internetowej oraz w aplikacji celem optymalizacji dostępnych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – celem jest optymalizacja działania strony internetowej i aplikacji,
prowadzenia statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.
Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z newslettera.
Dane wskazane w pkt 1) powyżej będą przetwarzane do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez Administratora za zasadny, jednakże nie dłużej niż przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych. Po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe nie są przetwarzane. Dane wskazane w pkt 2) i 3) będą przetwarzane w okresie 1 roku od dnia rejestracji.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
sprostowania danych,
żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

POLITYKA COOKIES

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?
Pliki „cookies” to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: a. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi: i. Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać ii. Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika; służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej; służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; iii. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe lub statystyczne b. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika: i. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu ii. Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny c. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies: i. Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona ii. Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny d. Ze względu na cel jakiemu służą: i. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie ii. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu iii. Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje iv. Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. v. Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji vi. Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny) vii. Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika viii. Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników e. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: i. Nieszkodliwe – Obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny; potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika ii. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.