Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości – lasy

I. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (leśnej), dz. nr ewd. 95, pow. 500 m2 w Smuniew, nr KW SI1P/00018744/4,
II. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 1.700,00 zł + VAT (o ile będzie należny).
III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00 na adres biura syndyka ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.
IV. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jmrestrukturyzacje.com i na stronie internetowej https://jmrestrukturyzacje.com/postepowanie/sprzedaz-nieruchomosci-pod-warszawa/