01.

Przedsiębiorca

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania prawne dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Mamy na uwadze, że dla przedsiębiorcy istotne jest zachowanie przedsiębiorstwa.  Aby osiągnąć ten cel, dobieramy najlepsze rozwiązania prawne dostępne w Prawie restrukturyzacyjnym lub Prawie upadłościowym.

Dbamy o to, by przedsiębiorca po przeprowadzeniu wybranego postępowania zaspokoił swych wierzycieli w  zakresie umożliwiającym zachowanie miana rzetelnego kupca. Osiągnięcie tego celu jest możliwe  w drodze postępowania układowego, sanacyjnego czy też w drodze przygotowanej likwidacji w ramach postępowania upadłościowego. Gwarantujemy opiekę prawną od chwili przygotowania i złożenia stosownego wniosku w sądzie restrukturyzacyjnym lub sądzie upadłościowym do czasu  zakończenia postępowania.

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni mamy możliwość pełnienia funkcji nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Doświadczenie, rzetelność oraz dobra reputacja naszych doradców umożliwia powoływanie nas przez sąd do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka.