Badanie przesłanek niewypłacalności

 

Identyfikacja i określenie ewentualnych przesłanek niewypłacalności ma istotny wpływ na przedsiębiorstwo, w tym wiele kluczowych obszarów prawnych.

Dokonujemy badania przesłanek niewypłacalności, a w przypadku ich występowania wskazujemy jakie działania należy podjąć.

Informujemy o obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o upadłość, o zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółki za jej zobowiązania oraz ryzyku związanym z prowadzeniem firmy zagrożonej niewypłacalnością.