Doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack

Przygotowana likwidacja (pre-pack) polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części, która nadaje się do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Jest to rozwiązanie korzystne dla dłużnika, wierzycieli oraz inwestorów.

Świadczymy doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack, między innymi w takich czynnościach, jak:

  • wycena przedmiotu sprzedaży,
  • sformułowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja dłużnika albo wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży.