Opinie eksperckie w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego

W toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, dłużnik może być wielokrotnie proszony przez sąd o dostarczenie opinii eksperckich, mających na celu umożliwienie sądowi podjęcie najkorzystniejszej decyzji.

Nasi eksperci zajmują się przygotowywaniem pism procesowych, mogą pełnić kontrolę nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowania, a także wydawać wszelkie niezbędne dla realizacji procesu opinie.