Przygotowana likwidacja (PRE-PACK)

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla wierzycieli dłużnika, dla jego samego oraz dla potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem majątku.

Polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części, która nadaje się do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Dokonujemy analizy  ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa, szczególną uwagę przykładając do rozpoznania i zbadania wszelkich przesłanek niewypłacalności.

W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, wspieramy prawnie proces podjęcia decyzji o wdrożeniu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), a także jego realizację – na każdym etapie  dokonywanych transakcji.

Dokonujemy wyceny przedmiotów sprzedaży i przygotowujemy wnioski o zatwierdzenie jej warunków.  Udzielamy kompleksowego doradztwa prawnego dla dłużników, wierzycieli i inwestorów.