Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne może oznaczać po stronie przedsiębiorcy zaangażowanie, na które w danych okolicznościach z różnych powodów nie może sobie pozwolić.

Przedstawiciele naszej spółki podejmą  się skutecznej reprezentacji przedsiębiorcy w toku postępowania,  budując relacje ze wszystkimi uczestnikami zaangażowanymi w proces restrukturyzacyjny lub upadłościowy.

Przyjmują na siebie znaczną część odpowiedzialności za powodzenie sprawy – tak, aby dłużnik mógł zająć się innymi istotnymi dla przetrwania firmy aspektami.