Restrukturyzacja

Restrukturyzacja pozwala dłużnikowi uniknąć upadłości. Dzięki dostępnym narzędziom prawnym, przedsiębiorca ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Dobrze przygotowane propozycje układowe, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli oraz sąd, decydują o sukcesie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dokonujemy audytu  ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa, badamy wszelkie przesłanki świadczące o potencjalnej niewypłacalności.

W przypadku decyzji o restrukturyzacji, opracowujemy najbardziej korzystny scenariusz jej przeprowadzenia – w tym dobór odpowiedniego rodzaju postępowania.

Doradzamy w jaki sposób przygotować oraz złożyć wniosek restrukturyzacyjny. Wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu propozycji układowych oraz w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami.

Pomagamy w pozyskaniu finansowania. Przygotowujemy do przeprowadzenia testu prywatnego inwestora.

Reprezentujemy przedsiębiorcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, dokonujemy niezbędnych w jego toku czynności, dbamy o kompletność wymaganych dokumentów i pism, wydajemy konieczne opinie eksperckie.

Przeprowadzamy badanie czynności bezskutecznych. Wspieramy menedżerów ds. restrukturyzacji oraz kadrę zarządzającą na każdym etapie procesu restrukturyzacyjnego.