Tworzenie propozycji układowych

Po podjęciu decyzji przez zadłużonego przedsiębiorcę, które z postępowań restrukturyzacyjnych będzie dla niego najkorzystniejsze, nadchodzi czas na wypracowanie propozycji układowych.

Za ich pomocą wierzyciele zostaną poinformowani o proponowanym przez dłużnika sposobie wywiązania się z zobowiązań.

Wspieramy naszych Klientów w procesie tworzenia propozycji układowych w taki sposób, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie kompromisu z wierzycielami.

Weryfikujemy wiarygodność propozycji służących oddłużeniu oraz ich zgodność z wybranym typem postępowania restrukturyzacyjnego.

Likwidacja przedsiębiorstwa nie jest korzystna ani dla samego dłużnika, ani dla wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne stwarza szansę na przyjęcie układu, który wesprze firmę w procesie odzyskiwania  równowagi.

Dzięki temu możemy przywrócić przedsiębiorstwu konkurencyjność na rynku i umożliwić osiąganie zysku..

Nasi specjaliści  biorą udział w prowadzeniu negocjacji warunków układu z wierzycielami – w tym bankami, organami podatkowymi i instytucjami publicznymi. Dążymy do  przyjęcia układu.

Dzięki wspólnej pracy, nasze możliwości ustalenia konsensusu są znacznie większe.