Wniosek restrukturyzacyjny

Procedury związane z restrukturyzacją lub upadłością przedsiębiorstwa oznaczają konkretną odpowiedzialność zarządu i czynności, które należy podjąć.

Ich niewypełnienie lub wypełnienie po wyznaczonym ustawowo czasie, niesie wiele negatywnych dla przedsiębiorcy konsekwencji.

Udzielamy wsparcia prawnego przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie restrukturyzacji  Dbamy o  to by wnioski zawierały rzetelne informacje, kompletne dokumenty.

Pomagamy w przygotowaniu pism, wydajemy niezbędne opinie.