02.

Wierzyciel

Interes wierzycieli musi być chroniony w sposób należyty, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z jednym z postępowań restrukturyzacyjnych czy też postępowaniem upadłościowym. 

Korzystamy ze sprawdzonych w naszej wieloletniej praktyce rozwiązań prawnych – tak, aby strona starająca się odzyskać wierzytelność osiągnęła maksymalnie możliwy sukces.

Wierzyciel ma wiele możliwości, by odzyskać swoją wierzytelność w satysfakcjonującym go stopniu. Stopień  odzyskania wierzytelności zależny jest od jej charakteru i czasu jej powstania.

Ocenimy te okoliczności i zaproponujemy skuteczny sposób dochodzenia należności. Wspieramy osoby prywatne, banki, SKOKi, firmy pożyczkowe i inne dowolne podmiot prawne na wymagającej – choć dającej duże szanse powodzenia – drodze odzyskania powierzonych środków.

Rozwiązaliśmy już wiele podobnych spraw, dając naszym Klientom możliwość szansy na nowy start. Jesteśmy przekonani, że niezależnie czy dłużnik został postawiony w stan upadłości czy też otwarto wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, znajdziemy rozwiązanie, które doprowadzi  do odzyskania wierzytelności w jak największym możliwym zakresie.