Dominika Zalewska

dyrektor ds. prawnych / prokurent / Radca prawny / doradca restrukturyzacyjny
Dominika Zalewska

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, ekspert z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Prokurent i dyrektor ds. prawnych w spółce Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2009 roku zdobywała doświadczenie zawodowe w ramach współpracy z Kancelarią Prawniczą Prof. Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w zakresie:

  • obsługi prawnej, kierowania i nadzorowania procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki m.in. z branży budowlanej (budownictwo energetyczne, przemysłowe, deweloperskie), nowych technologii, produkcyjnej, zbrojeniowej, spożywczej, sprzedaży detalicznej (sieci handlowe), centrów handlowych, usług finansowych, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych oraz banku;
  • doradztwa prawnego oraz reprezentowania zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • wsparcia członków Zarządu w postępowaniach z zakresu przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
  • przygotowywania specjalistycznych pism procesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  • zarządzania zespołem prawników, księgowych i kadry menadżerskiej na etapie przygotowywania propozycji układowych, planów restrukturyzacyjnych i kluczowych pism składanych przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym;
  • wykonywania czynności syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych;
  • wykonywania czynności zarządcy i nadzorcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr wpisu KT-3942. Wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych, nr licencji 1561.