Krzysztof Czichy

dr Krzysztof Czichy

Adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, którym zajmuje się od 2010 roku, współpracując z Kancelarią Prawniczą Prof. Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobył wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie:

  • postępowania przed sądam upadłościowymi, biorąc aktywny udział w wielu postępowaniach sądowych;
  • obsługi prawnej i nadzorowania procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców;
  • bie­żą­cej ob­słu­gi podmio­tów go­spo­dar­czych działających w różnych sektorach gospodarki (również w odniesieniu do spółek giełdowych), które nie są za­gro­żo­ne nie­wy­pła­cal­no­ścią;
  • doradztwa prawnego oraz reprezentowania zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • przygotowywania specjalistycznych pism procesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisany na listę adwokatów pod numerem KAT/Adw/1309. W 2013 r. obronił  pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego.