Rafał Matuszewski

Doradca Restrukturyzacyjny / Radca Prawny / MBA
Rafał Matuszewski

Doradca restrukturyzacyjny, radca prawny, MBA.

Właściciel kancelarii radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Pełni oraz pełnił funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach prowadzonych przed sądami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Pełnił również funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu badania sprawozdań finansowych oraz analizy i oceny sytuacji przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem istnienia przesłanek do otwarcia postępowania upadłościowego. Prawem upadłościowym i naprawczym oraz prawem restrukturyzacyjnym zajmuje się od 2000 roku. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobył wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie:

  • kierowania i nadzorowania procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki (m.in. z branży hutniczej, budowlanej, farmaceutycznej, usług finansowych), również w odniesieniu do spółek giełdowych;
  • postępowania przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, biorąc aktywny udział w wielu postępowaniach sądowych;
  • zarządzania obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym w stanie upadłości bądź restrukturyzacji;
  • zarządzania projektami wymagającymi specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej;
  • doradztwa oraz reprezentowania zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • przygotowywania specjalistycznych pism procesowych, w szczególności: wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy wierzytelności oraz zarzutów przeciwko planom podziału w postępowaniu upadłościowym.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu. Wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt-2207. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr 1153).