Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r. sygn. akt VIII GRs 4/19/S na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 pkt ustawy Prawo restrukturyzacyjne dokonał zmiany zarządcy masy sanacyjnej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe VALG-PODHALE Sp. z o. o. w restrukturyzacji  z doradcy restrukturyzacyjnego Katarzyny Olejniczak (numer licencji 408) na doradcę restrukturyzacyjnego spółkę pod firmą JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000828888).

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: valg@jmrestrukturyzacje.com