Mirosław Mozdżeń

Mirosław Mozdżeń

Prezes Zarządu / Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny / Radca prawny

Radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Prezes Zarządu w spółce Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie. Wspólnik zarządzający i założyciel Kancelarii Prawniczej Prof. Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Spółka Jawna w Katowicach.

Od dwudziestu lat wykonuje czynności syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach układowych i restrukturyzacyjnych pełni funkcję nadzorcy sądowego i zarządcy. Między innymi wykonywał czynności zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie oraz sprawował funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi oraz spółki giełdowej Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach.

Jako radca prawny świadczył obsługę prawną dużych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek, takich jak: Elektrobudowa S.A. w Katowicach, Ferrum S.A. w Katowicach, Bumech S.A. w Katowicach, GC Investment S.A. w Katowicach, Energoaparatura S.A w Katowicach. Jako radca prawny zajmował się również obsługą prawną wierzycieli i inwestorów w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych firm, takich jak: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Grupa CZH S.A. w Katowicach, Towarzystwo Finansowe Silesia S.A. w Katowicach.

Współautor komentarza do Prawa restrukturyzacyjnego (Wolters Kluwer 2016) oraz komentarza do Prawa upadłościowego (Wolters Kluwer 2017), a także autor innych publikacji prawniczych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Wpisany na listę radców prawnych pod numerem KT-2161 oraz na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 106.