Paweł Janda

dr Paweł Janda

Dyrektor zarządzający / prokurent / Adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Od dwudziestu lat w praktyce, nauce oraz w sferze legislacji zajmuje się problematyką postępowań związanych z niewypłacalnością.

Doświadczenie i praktykę nabył  podczas  pracy w Sądzie Upadłościowym i Restrukturyzacyjnym, gdzie pełnił funkcję sędziego komisarza w kilkuset postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto sprawował  funkcję kierownika sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez 17 lat. Jako Przewodniczący INSO Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego jest organizatorem   Kongresu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO.

Naukowo zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, będąc adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykładowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie oraz w Lublinie. Jako wykładowca szkoli doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych. Stale współpracuje z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych, Okręgowymi Radami Adwokackimi, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych, Izbami Komorników.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych w kraju w tym Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, Doradca Restrukturyzacyjny, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Polski Proces Cywilny. Autor wydawnictw książkowych Wolters Kluwer; Prawo Upadłościowe, Komentarz (wyd.  I 2017, II 2020), Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowania upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Autor SiP LEX, m. in. Prawo Upadłościowe Komentarz (wyd. I, II, III)

W latach 2013 – 2015 członek zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2011 – 2015 członek Trybunału Stanu.

Wpisany na listę adwokatów pod numerem RZE/ADW/1221.