Opracowanie scenariusza postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego

 

Prawo stwarza przedsiębiorcy zagrożonemu upadłością różne możliwości rozwiązania sytuacji kryzysu. Najważniejsze z nich oznaczają wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Dla naszych Klientów podejmujemy się opracowania scenariusza postępowania – w zależności od specyfiki sytuacji, z jaką mierzy się przedsiębiorstwo.

Analizujemy dostępne warianty działania i przygotowujemy plan, za pomocą którego przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane lub zrestrukturyzowane w możliwie najkorzystniejszy sposób.