Restrukturyzacja

Restrukturyzacja pozwala dłużnikowi uniknąć upadłości, która nie jest korzystna – dla niego, dla wierzycieli, ani dla gospodarki. Dzięki dostępnym narzędziom prawnym, przedsiębiorca ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Dobrze przygotowane propozycje układowe, które zostaną zaakceptowane przez wierzycieli oraz sąd, decydują o sukcesie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dokonujemy analizy analiza ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa, badamy wszelkie przesłanki świadczące o potencjalnej niewypłacalności. W przypadku decyzji o restrukturyzacji, opracowujemy najbardziej korzystny scenariusz jej przeprowadzenia – w tym dobór właściwego typu postępowania.

Doradzamy w jaki sposób przygotować oraz złożyć wniosek restrukturyzacyjny – tak, aby zwiększyć jego szanse powodzenia. Wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu propozycji układowych oraz w prowadzeniu negocjacji z wierzycielami. Pomagamy w pozyskaniu finansowania.