Upadłość

W razie  stwierdzenia niewypłacalności, w drodze postępowania upadłościowego przedsiębiorca ma możliwość zamiany posiadanych aktywów na środki, za pomocą których spłaci wierzycieli. Likwidacja majątku i dystrybucja uzyskanych pieniędzy jest prowadzona przez syndyka, a cały proces jest uruchamiany za pomocą wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dokonujemy analizy ekonomiczno-prawnej sytuacji przedsiębiorstwa,  zwracamy uwagę na wczesne rozpoznanie i zbadanie wszelkich przesłanek niewypłacalności. W przypadku ich zaistnienia, opracowujemy odpowiedni scenariusz postępowania, mający na celu ochronę członków zarządu przed najbardziej dotkliwymi w skutkach konsekwencjami upadłości.

Pomagamy skompletować dokumenty i przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości. Organizujemy przygotowaną likwidację przedsiębiorstwa (tzw. pre-pack). Reprezentujemy przedsiębiorcę w postępowaniu upadłościowym, dokonujemy niezbędnych w jego toku czynności, dbamy o kompletność wymaganych dokumentów i pism, wydajemy konieczne opinie eksperckie.

Przeprowadzamy badanie czynności bezskutecznych. Wspieramy kadrę zarządzającą na każdym etapie procesu upadłościowego.