Wycena przedmiotu sprzedaży (PRE-PACK)

Celem procedury pre-pack jest umożliwienie przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przeprowadzenie sądowej restrukturyzacji, przy zachowaniu ciągłości działania.

Kluczowym elementem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika jest opis i oszacowanie przedmiotu transakcji.

Pomagamy w trafnym określeniu wartości przedsiębiorstwa, co jest ważne dla wszystkich uczestników sądowego postępowania upadłościowego.